Prodej ukončen, doména na prodej. Tel.: 608332134

PRODEJ UKONČEN

PRODEJ NA STRÁNKÁCH NORMAPLAST.EU, NORMAPLAST.CZ BYL 03/2020 UKONČEN!
Spojovací prvky můžete nakoupit i jednotlivě u společnosti www.gms.cz.
Stránky dále fungují jako katalog dostupných dílů.

DOMÉNA NA PRODEJ

Technická dokumentace

Materiály a oblasti použití

Materiály
Mechanické vlastnosti PP
Moplen HP501H
POM
polyacetal kopolymer standardní materiál pro hadicové spojky
PA6
Polyamid nevyztužený standardní materiál pro závitové spojky
PA
zesílené skleněným vláknem Polyamid standardní materiál pro trubkové spojky
Pracovní teplota 0°C to +80°C short term (up to 1h) max. +100°C –40°C to 80°C, short-term (up tp 1h) 110°C –40°C to 90°C, short-term (up tp 1h) 120°C –40°C to 120°C, short-term (up tp 1h) 150°C
Max. přípustný tlak 10bar 10bar 10bar 10bar
PoužitíDoporučené materiály
Potravinový průmysl / pitná voda / chemické použití >POM<
Chemická oblast >PP<
Chemická oblast s agresivními látkami >PVDF<
Palivo / močoviny (AdBlue) pro odvětrávání rozvodové skříně >PA12-GF30<
Chladicí voda / Ostřikovací kapalina >PA66-GF30<
Vzduch (Vacuum brzda, sekundárního vzduchu) TOC (olejové chaldiče, převodový olej) >PA6-GF30<

Tepelné vlastnosti

U závitových hrdel je třeba brát v úvahu koeficient roztažnosti 100 × 10-6 pro termoplastický materiál tehdy, když dochází ke kolísání teploty. Naše standardní materiály jsou klasifikovány podle UL (Underwriter´s Laboratories) následovně:
- Stupeň hořlavosti (UL 94)
- POM, PP, PA6.6, a PA12: HB (horizontální hoření)

Chemické vlastnosti nasazení aplikovaných umělých hmot

Č. chemikáliekoncentraceteplota POM PP PA 6 PA 6.6 PA 12
1 aceton 100 % 20 °C / 50 °C 1/3 1/1 1/0 1/0 1/0
2 kyselina mravenčí 98-100 % 20 °C / 50 °C 4/41/3 4/4 4/4 4/4
3 čpavková voda (hydroxid amonný) každá 20 °C / 50 °C 1/2 1/1 1/0 1/0 1/0
4 benzíny, normál a super (bezolovnaté) běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 3/4 1/1 1/1 1/1
5 benzol, benzolové uhlovodíky 100 % 20 °C / 50 °C 3/3 3/4 1/0 1/0 1/0
6 bělící louh (12,5 % aktivního chlóru) roztok ve vodě 12,5% 20 °C / 50 °C 4/4 3/3 4/4 4/4 3/3
7 brzdová kapalina (DOT4) běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
8 butanol technicky čistá 20 °C / 50 °C 1/2 1/1 1/0 1/0 1/0
9 chlór, chlórová voda běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
10 desinfekční prostředek Phenole zředěný roztok 20 °C / 50 °C 4/4 1/1 4/4 4/4 4/4
11 palivo diesel, dieslové oleje běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 1/3 1/1 1/1 1/1
12 odvápňovač roztok ve vodě ~ 10% 20 °C / 50 °C 4/4 1/1 2/3 2/3 2/3
13 roztok vyvíjecí látky (1:100) běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 1/1 4/4 4/4 4/4
14 zemní plyn (městský plyn, svítiplyn) běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
15 ropa běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 3/3 1/1 1/1 1/1
16 kyselina °Ctová (ledová kyselina °Ctová) 90 % 20 °C / 50 °C 4/4 1/2 4/4 4/4 4/4
17etanol 96 % (technicky čistá) 20 °C / 50 °C 1/2 1/1 1/0 1/0 1/0
18 fotoemulze běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/0 1/1 1/0 1/0 1/0
19 ov°Cné kyseliny běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
20 glycerin technicky čistá 20 °C / 50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
21 glysantinběžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 1/1 3/3 3/3 3/3
22 topný olej běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 1/3 1/1 1/1 1/1
23 hydraulický olej běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/0 1/3 1/1 1/1 1/1
24 oxid uhličitý, kyselina uhličitá technicky čistá, sycená 20 °C / 50 °C 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0
25 chladící tekutiny (na bázi glykolu) běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 1/3 3/3 1/1 1/1
26 metan technicky čistá 20 °C / 50 °C 1/1 1/3 1/1 1/1 1/1
27 metanol technicky čistá 20 °C / 50 °C 1/1 1/3 1/1 1/1 3/3
28 metyletylketon 100 % 20 °C / 50 °C 3/3 1/3 1/0 1/0 1/0
29 motorové oleje (olej HD) běžná v obchodě 20 °C / 50 °C 1/1 1/3 1/1 1/1 1/1
30 hydroxid sodný (sodný louh, žíravý) 40 % 20 oC / 50 oC 4/4 3/4 3/4 3/4 3/4
31 ozón plynná 20 oC / 50 oC 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2
32 propanol technicky čistá 20 oC / 50 oC 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0
33 propan (tekutý plyn) tekutá 20 oC / 50 oC 1/0 1/1 1/0 1/0 1/0
34 propen 96 % 20 oC / 50 oC 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
35 řepkový olej (RME) běžná v obchodě 20 oC / 50 oC 1/1 2/2 (*) 1/1 1/1 1/1
36 kyselina solná vodnatá 10 % 20 oC / 50 oC 4/4 1/1 4/4 4/4 3/3
37 mazací olej,- tuk,- mýdlo běžná v obchodě 20 oC / 50 oC 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1
38 kyselina sírová vodnatá 10 % 20 oC / 50 oC 4/4 1/2 3/3 3/3 2/2
39 posypová sůl (solanka) sycená 20 oC / 50 oC 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1
40 prací louh (rozpuštěný prací prostředek) rozředěný roztok 20 oC / 50 oC 1/1 2/2 (*) 1/1 1/1 1/1
41 voda (pitná-, říční,- mořská) technicky čistá 20 oC / 50 oC 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
42 kyselina citrónová 10 % 20 oC / 50 oC 2/4 1/1 1/0 1/0 1/0

Legenda:

POM = acetalcopolymerisat
PP = polypropylen
PA = polyamid

 1. žádné údaje k dispozici / není možné učinit prohlášení
 2. velmi dobře odolné/vhodné
  (žádná nebo malá vratná změna rozměru, ale také po delším čase žádné poškození)
 3. dobře odolné/vhodné
  (krátkodobě žádná malá vratná změna rozměru, po delším čase nepatrné změny rozměrů, event. nevratné změny vlastností)
 4. omezeně odolné
  (po delším čase změny rozměrů stojící za zmínku, event. nevratná změna vlastností)
 5. není odolné/nevhodné
  (rozpustné nebo v krátkém čase silné napadení)
(*) bobtnání

Údaje, které jsou obsažené v tomto prospektu, jsou založeny na pokusech výrobce granulátu. Jsou pro našeho zákazníka myšleny jako směrnice, nemohou však být bez dalšího a v žádném případě bez porady s námi přenášeny na případy, při nichž naši zákazníci tyto výrobky vystavují nad rámec připadajícím namáháním. Naši zákazníci musejí sami přezkoušet, zda naše spojovací díly hadic NORMAPLAST® z umělé hmoty jsou vhodné pro jimi předpokládané účely. Jsme vám rádi k dispozici s radou a informací. Naše ručení se řídí výlučně podle našich prodejních a dodacích podmínek. Při odpovídajícím odběrovém množství mohou být zhotovena i speciální provedení. Před použitím prosíme z bezpečnostních důvodů o konzultaci s výrobcem.

Prohlášení na nepřítomnost ftalátů

soubor1.pdf
soubor2.pdf

Příklad spojení

spojka hadic
Použití jako spojka trubky

Použití jako spojka hadic

rozměry trubky

Pokyny k montáži EG, EWS, ETS, ET, EW/VW, VT/VTR, VG/VGR

Rozměr trubky: vnější průměr D x t síla stěny.
Nasadit čepičku na trubku, trubku nasunout na pouzdro až k dorazu, čepičku pevně dotáhnou na lichoběžníkový závit až na doraz!
(v případě nouze s kleštěmi, běžnými v obchodě!) Čepička je také k dodání jako jednotlivý díl na vyžádání.
Montáž čepičky

Služby

NORMAPLAST.cz provozuje

 • Atthero s.r.o.
  V Olšinách 1128/62
  CZ 100 00 Praha 10
 • VAT: CZ02120224

© Copyright 2015-2021 Atthero s.r.o. All rights reserved
Credits wefi.cz system